Před tím, než zrealizujete nová střešní okna, měli byste dobře promyslet nejen prosvětlení podkroví, ale i celkový zásah do exteriéru budovy. Tato ona budou totiž jistým zásahem do vzhledu domu, a měl by to být zásah pozitivní a vylepšující.
Je třeba zvážit, jak umístit střešní okna vzhledem ke stávajícím oknům v budově. Důkladně promyslete požadavky na světlo uvnitř budovy v souvislosti s vnějšími řešeními stavby. Vše by mělo ladit, zapadat do sebe, a tvořit harmonický celek.

Elegantní vzhled

Důkladně technické promyšlení všech detailů je důležité k tomu, aby střešní okna poskytla domu elegantní vzhled a dobrý dojem z těchto oken, a zároveň správně plnila svou prosvětlovací funkci v interiéru. Zaměřte se tedy nejen na funkčnost, ale i na estetickou stránku věci.